Kalite Yönetimi

ISO 9001:2015 – Kalite onay mührü

Kalite yönetimimiz, ürünlerimiz ve süreçlerimiz üzerindeki iyileştirme önlemlerini temsil eder. Kaliteyi sürekli iyileştirmenin peşinde koşmak ve tüm ürün, hizmet ve faaliyetler için sıfır kusur hedefi olarak anlıyoruz. Ürün kalitesi, verimlilik ve rekabet gücü açısından müşterilerimizi memnun etmeye odaklanılmasıdır.

ISO 9001:2015’e göre kalite yönetim sistemi, bu gereksinimlerin verimli bir şekilde karşılanması ve performansımızın sürdürülebilir bir şekilde artırılması için temel oluşturur. Framo Morat, 1996 yılından beri ISO 9001’in uluslararası kabul görmüş kalite yönetim ilkelerini takip ediyor.

Aşağıdaki Kalite Yönetimi ilkelerine yakından bağlıyız:

  • Sürekli iyileştirme
  • Müşteri odaklı organizasyon
  • Hedefleri olan yönetim
  • Süreçleri hedeflere yönlendirmek
  • Çalışanların katılımı
  • Karşılıklı fayda sağlayan tedarikçi ilişkileri
  • Veriye dayalı karar verme
  • Proses yönlendirmesi