Framo Morat ISO 50001:2011 sertifikasına sahiptir

Framo Morat GmbH & Co. KG, enerji yönetim sistemini (EnMS) başarılı şekilde ISO 50001:2011 gereğince düzenlemiştir. Schwarzwäld bölgesinden çıkan geleneksel şirket bu sayede sürdürebilirlik fikrini takip ediyor ve tüm şirket içerisinde sistematik olarak enerji verimliliğini ön planda tutuyor.

ISO 50001 enerji yönetim sistemi yapılandırmasına mevcut talepleri düzenleyen bir yönetim sistemidir. Özelliği, şirket yönetimi tarafından icra edilen faaliyetlerin ve uygulanan tedbirlerin, etkinlikler açısından izlenebilir şekilde yapılandırılması ve düzenli olarak iyileştirme sürecine tabi tutulmasıdır. Bu şekilde şirketin tüm bölümleri enerji konu başlığı altında birbirleri ile ağlar kurarlar.

ISO 50001 gereğince enerji yönetim sistemi, dişli çark ve tahrik teknoloji uzmanının mevcut yönetim sistemine çok uyumludur, çünkü mevcut yönetim sistemi ISO 9001, ISO/TS 16949 ve ISO 14001 normlarını kapsamaktadır.

2016 yılı başında proje ekibi ISO 50001 taleplerini mevcut yönetim sistemi içerisine işlemeye başlamıştır. Enerji tüketim analizi üzerinden mevcut tüketiciler belirlenmiş, hedefler belirlenmiş ve enerji verimliliğini artırmak için uygun tedbirler alınmıştır. Kasım 2016 ortasında (46. takvim haftası) ISO 50001:2011 sertifikası, harici akreditasyon şirketi DQS tarafından onaylanmıştır.

“Bu sistemin düzenlenmesindeki amaç, maliyet hesabı ve öz kaynak tasarrufu üzerinden enerji verimliliğini sağlamak ve böylece rekabet gücünü artırmak ve müşteri beklentilerini ve yasal düzenlemeleri yerine getirmektir”, Martin Plé, Framo Morat Kalite ve Enerji Yönetimi Görevlisi.