Franz Morat Group kendi güneş parkını faaliyete geçiriyor

Franz Morat Group, yeni güneş enerjisi parkının devreye girmesiyle sürdürülebilirlik yolunda önemli bir adım atıyor. Şirketin Eisenbach’taki genel merkezindeki yere monte PV sistemi sadece şirket için bir kilometre taşı değil, aynı zamanda Eisenbach ve bölge toplumu için de bir zenginliktir.

Franz Mort Group, güneş parkının açılışıyla yeşil enerjinin sürdürülebilir iş için önemli bir yapı taşı olduğunu gösteriyor. Eisenbach’taki genel merkezde, şirket binasının güneyinde kurulan fotovoltaik sistem, Grubun genel merkezde tüketilen elektriğin yaklaşık %10’unu üretmesini sağlıyor. Franz Morat Group’un eski bir otoparkı üzerine inşa edilen güneş parkı, toplamda yaklaşık 9.000 m²’lik bir alanı kapsıyor. 1.538 PV modülü ile 1.000 kWp kurulu kapasiteye ulaşılacak.

Nisan 2021’deki ilk kaba planlama ile Kasım 2023’teki açılış arasında iki buçuk yıl geçti; bu süre zarfında ön inşaat ruhsatı için başvuru, Eisenbach belediye meclisine sunum, Mart 2022’de ön inşaat ruhsatının verilmesi ve Haziran 2023’te inşaat ruhsatının verilmesi önemli kilometre taşlarıydı. İnşaat ruhsatı ile fotovoltaik parkın açılışı arasında toplamda sadece 21 takvim haftası geçmiştir. Olağan düzenleyici kriterlere ek olarak, deniz seviyesinden 1.000 metre yükseklikte bulunan sahanın özel hava koşullarını karşılamak için sistemin statiğine özellikle dikkat edildi. Metrekare başına 700 kilo ek yük taşıma kapasitesi, rakım ve yaklaşık 9.000 m²’lik toplam alanıyla güneş parkı bölgede benzersizdir.

Franz Morat Group için güneş parkı birçok açıdan geleceğe doğru atılmış önemli bir adımdır. Bir yandan sürdürülebilirlik, uluslararası alanda faaliyet gösteren şirketler grubunun kurumsal stratejisine sıkı sıkıya bağlıdır. Aynı zamanda tesis, enerji şirketlerinden bir dereceye kadar bağımsızlık sağlıyor. Özellikle hafta sonları fazla elektrik yerel şebekeye verildiğinden, bölge “Made in Eisenbach” güneş enerjisinden de faydalanmaktadır. Ayrıca güneş parkı, sürdürülebilir, bölgesel ve sorumlu ekonomik faaliyetin her şeyden önce uygulanabilir olduğunu göstermektedir.