IATF 16949 standardı gereğince sertifika başarı ile alındı

2016 yılının Ekim ayında otomotiv kalite yönetim standardı olan yeni IATF 16949:2016 çıktı. Bu yeni yönetmelik, şimdiye kadar otomobil sanayisinde küresel anlamda geçerli olan ISO/TS 16949 kalite standardının yerine geçti. Hem F. Morat hem Framo Morat normun yeni sürümüne geçişi başarı ile tamamlamışlardır. Sertifika ile birlikte DQS, Franz Morat Group şirketlerine yenilenmiş norm temelinde kurulmuş kalite yönetim sistemini başarılı şekilde entegre ettiklerini ve etkin biçimde kullandıklarını belgelemiş bulunuyor.

IATF 16949 normunun hedefi otomobil sanayisinde faaliyet gösteren şirketlerin sistem- ve proses kalitelerini iyileştirmektir. Bu sürekli iyileştirme prosesi, uluslararası otomobil sanayide başarılı olmanın ve müşteri memnuniyetini arttırmanın, üretim süreçlerinde ve tedarik zincirinde hataları ve riskleri tespit etmenin, hata kaynaklarını ortadan kaldırmanın ve alınan tedbirlerin etkinliğini ölçmenin temelini oluşturur. IATF 16949 normuna, F. Morat’ın 90’lı yılların ortasından beri uyum sağladığı ve sertifikasına sahip olduğu ISO 9001 standardının gereksinimleri temel alınmıştır.

IATF 16949 gereğince sertifikadan sadece otomobil sektöründen gelen müşteriler fayda görmeyecek. Aslında bu normun kilometre taşları Franz Morat Group gibi müşteri odaklı şirketleri, ürün kalitesine, üretkenliğe ve rekabet gücüne olan ve sürekli artan talepleri, daha etkin yerine getirebilmeleri ve tüm müşteriler için performans kapasitesini arttırmaları konularında desteklemektedir.