Firmengebaeude Framo Morat

Privacy policy

1. Genel Olarak Veri Koruması

Genel Notlar

Aşağıdaki notlar, bu web sitesini ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinize ne olduğuna basit bir genel bakış sunar. Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz tüm verilerdir. Veri koruma konusunda ayrıntılı bilgi için lütfen bu metnin altında listelenen veri koruma beyanımıza bakın.

Bu Web Sitesinde Veri Toplama

Bu Web Sitesinde Veri Toplanmasından Kim Sorumludur?

Bu web sitesindeki veri işleme, web sitesi operatörü tarafından gerçekleştirilir. İletişim bilgileri bu web sitesinin baskısında bulunabilir.

Verilerinizi Nasıl Toplarız?

Bize verdiğinizde verileriniz toplanır. Bu, örneğin bir iletişim formuna girdiğiniz veriler olabilir.

Web sitesini ziyaret ettiğinizde diğer veriler BT sistemlerimiz tarafından otomatik olarak toplanır. Bunlar temel olarak teknik verilerdir (örneğin İnternet tarayıcısı, işletim sistemi veya sayfa çağrısının saati). Bu veriler, bu web sitesine girer girmez otomatik olarak toplanır.

Verilerinizi Ne için Kullanıyoruz?

Verilerin bir kısmı web sitesinin hatasız bir şekilde sunulmasını sağlamak için toplanmaktadır. Diğer veriler kullanıcı davranışınızı analiz etmek için kullanılabilir.

Verilerinizle İlgili Hangi Haklarınız Var?

Saklanan kişisel verilerinizin kaynağı, alıcısı ve amacı hakkında istediğiniz zaman ücretsiz bilgi alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca bu verilerin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu amaçla ve veri koruma ile ilgili diğer sorularınız için, baskıda verilen adresten istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ayrıca, ilgili denetim makamına itiraz etme hakkınız da vardır:

Veri Koruma ve Bilgi Özgürlüğü Devlet Temsilciligi
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart

Ayrıca belirli koşullar altında kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını isteme hakkına sahipsiniz. Ayrıntılar için lütfen “İşlemeyi sınırlama hakkı” altındaki Gizlilik Politikasına bakın.

Analiz Araçları ve Üçüncü Taraf

Bu web sitesini ziyaret ettiğinizde, gezinti davranışınız istatistiksel olarak değerlendirilebilir. Bu esas olarak çerezler ve analiz programları ile yapılır. Gezinti davranışınızın analizi genellikle anonimdir; Gezinti davranışı size geri bildirilemez.

Bu analize itiraz edebilir veya belirli araçları kullanmadan engelleyebilirsiniz. Bu araçlar ve kapsam dışında kalma olanağınız hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen aşağıdaki gizlilik bildirimine bakın.


2. Barındırma

Harici Barındırma

Bu web sitesi Almanya’da bir harici servis sağlayıcı tarafından barındırılmaktadır. Bu web sitesinde toplanan kişisel veriler barındırıcının sunucularında saklanır. Bu, IP adreslerini, iletişim isteklerini, meta ve iletişim verilerini, sözleşme verilerini, iletişim bilgilerini, adları, web sayfası erişimlerini ve bir web sitesi tarafından oluşturulan diğer verileri içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir.

Ev sahibi, potansiyel ve mevcut müşterilerimizle (6. Fikra, para. 1 madde. b DSGVO) bir sözleşmeyi yerine getirmek ve profesyonel bir sağlayıcı tarafından çevrimiçi teklifimizin güvenli, hızlı ve verimli bir şekilde sağlanması amacıyla (6. Fikra para 1 madde f DSGVO).

Barındırıcımız, verilerinizi yalnızca performans yükümlülüklerini yerine getirmek için gereken ölçüde işleyecek ve bu verilerle ilgili talimatlarımızı uygulayacaktır.

Sipariş İşlemi Üzeri Kontrat Imzalanması

Veri korumayla uyumlu işlemeyi garanti etmek için, sunucumuzla sipariş işleme için bir sözleşme imzaladık.


3. Genel Notlar ve Zorunlu Bilgiler

Veri Koruması

Bu sayfaların operatörü kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye alır. Kişisel verilerinize gizli ve yasal veri koruma düzenlemelerinde tüm bu gizlilik politikasına göre davranırız.

Bu web sitesini kullandığınızda, çeşitli kişisel veriler toplanır. Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz verilerdir. Bu gizlilik politikası hangi verileri topladığımızı ve ne için kullandığımızı açıklar. Ayrıca bunun nasıl ve hangi amaçla yapıldığını da açıklar.

İnternet’teki veri iletiminin (örn. E-posta ile iletişim) güvenlik açıkları olabileceğini belirtmek isteriz. Verilerin üçüncü taraflarca erişime karşı tam olarak korunması mümkün değildir.

Sorumlu Kuruluş Hakkında Not

Bu web sitesinde veri işlemeden sorumlu kurum:

Framo Morat GmbH & Co. KG
Franz-Morat-Straße 6
D-79871 Eisenbach / Hochschwarzwald

Tel: +49 7657 88-0
E-Mail: info@framo-morat.com

Kontrolör, kişisel verilerin (örn. Adlar, e-posta adresleri, vb.) İşlenme amaçlarını ve araçlarını tek başına veya başkalarıyla ortaklaşa belirleyen gerçek veya tüzel kişidir.

Yasaların Gerektirdiği Veri Koruma Görevlisi

Şirketimiz için bir veri koruma görevlisi tayin ettik.

Uwe Larisch
E-Mail: privacy@franz-morat.com

Veri İşleme Konusundaki Onayınızın Iptali

Birçok veri işleme işlemi yalnızca sizin açık rızanızla mümkündür. Daha önce verilen bir izni istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bu amaçla, bize e-posta ile gayri resmi bir bildirim yeterlidir. İptal zamanına kadar gerçekleştirilen veri işlemenin yasallığı, iptal işleminden etkilenmez.

Özel Durumlarda Veri Toplama ve Doğrudan Reklamcılığa İtiraz Etme Hakkı (Madde 21 DSGVO)

Veri işleme Fikra. 6 para. 1 madde e veya f DPA, özel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerle kişisel verilerinizin işlenmesine her zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz; bu, bu hükümlere dayalı profil oluşturma için de geçerlidir. İşlemenin dayandığı ilgili yasal dayanak, bu Veri Koruma Beyanında bulunabilir. İtiraz ederseniz, işleme için korumaya değer, ilgi alanlarınızı, haklarınızı ve özgürlüklerinizi aşan zorlayıcı nedenler olduğunu kanıtlayamadıkça veya işlem iddia, egzersiz veya savunmaya hizmet etmedikçe ilgili kişisel verilerinizi artık işlemeyeceğiz. yasal talepler Fikra 21 Para 1 DSGVO uyarınca itiraz).

Kişisel verilerinizin doğrudan pazarlama amacıyla işlendiği durumlarda, söz konusu doğrudan pazarlama ile ilgili olduğu sürece, profil oluşturma da dahil olmak üzere, bu tür pazarlama amacıyla sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesine her zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz. İtiraz ederseniz, kişisel verileriniz artık doğrudan reklam amacıyla kullanılmayacaktır (Fikra 21 para 2 DSGVO uyarınca itiraz).

Yetkili Denetim Otoritesine İtiraz Hakkı

DSGVO’nun ihlali durumunda, ilgili kişilerin bir denetim makamına, özellikle de üye devletlerinde, mutat meskenlerine, iş yerlerine veya iddia edilen ihlalin yapıldığı yere itiraz hakkı vardır. Bu temyiz hakkı, diğer idari veya adli hukuk yollarına halel getirmez.

Veri Taşınabilirliği Hakkı

Onayınız temelinde size veya üçüncü bir tarafa ortak, makine tarafından okunabilir biçimde gönderilen bir sözleşmeyi yerine getirerek otomatik olarak işlediğimiz verilere sahip olma hakkına sahipsiniz. Verilerin başka bir sorumlu tarafa doğrudan aktarılmasını talep ederseniz, bu yalnızca teknik olarak mümkün olduğu ölçüde gerçekleşecektir.

SSL veya TLS Şifrelemesi

Bu site, güvenlik nedeniyle ve site operatörü olarak bize gönderdiğiniz siparişler veya sorular gibi gizli içeriğin iletimini korumak için SSL veya TLS şifrelemesi kullanır. Şifrelenmiş bir bağlantıyı, tarayıcının adres satırının “http: //” yerine “https: //” olarak değişmesi ve tarayıcı satırınızdaki kilit simgesinden fark edebilirsiniz.

SSL veya TLS şifrelemesi etkinleştirilirse, bize ilettiğiniz veriler üçüncü taraflarca okunamaz.

Erişim, Silme ve Düzeltme

Geçerli yasal hükümler çerçevesinde, saklanan kişisel verileriniz, kökeni ve alıcıları ile veri işlemenin amacı ve varsa düzeltme veya silme hakkı hakkında istediğiniz zaman ücretsiz bilgi edinme hakkına sahipsiniz. Bu amaçla kişisel verilerle ilgili diğer sorularınız için, baskıda verilen adresten istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İşlem Kısıtlama Hakkı

Kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Bunu yapmak için, baskıda verilen adresten istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. İşlemeyi kısıtlama hakkı aşağıdaki durumlarda vardır:

 • Bizde saklanan kişisel verilerinizin doğruluğuna itiraz ederseniz, bunu doğrulamak için genellikle zamana ihtiyacımız vardır. İnceleme süresi boyunca, kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtlamamızı talep etme hakkına sahipsiniz.
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi yasaya aykırı olarak yapılmışsa / gerçekleştirilmişse, silme yerine veri işlemenin kısıtlanmasını isteyebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinize artık ihtiyacımız yoksa, ancak yasal hak taleplerini yerine getirmeniz, savunmanız veya iddia etmeniz gerekiyorsa, kişisel verilerinizin silinmesi yerine işlenmesini kısıtlamamızı talep etme hakkına sahipsiniz.
 • 21 para. 1 DSGVO maddesine dayanarak karşı bir itirazda bulunmuşsanız., ilgi alanlarınız ve bizimkiler arasında bir denge kurulmalıdır. Çıkarları her iki tarafın çıkarlarından daha ağır bastığı henüz belirlenmediği sürece, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtladıysanız, bu veriler depolanmaları dışında yalnızca sizin izninizle, yasal hak taleplerini ileri sürmek, kullanmak, savunmak veya başka bir gerçek ya da tüzel kişinin haklarını korumak amacıyla Avrupa Birliği veya bir üye devletin önemli bir kamu yararı gözetilerek hazirlanmistir.

Reklam E-postalarına Muhalefet

Açıkça talep edilmeyen reklam ve bilgi materyallerinin iletimi için künye yükümlülüğü kapsamında yayınlanan iletişim verilerinin kullanımına itiraz edilir. Sayfaların işleticisi, örneğin istenmeyen e-postalar yoluyla, reklam bilgilerinin istenmeden gönderilmesi durumunda yasal işlem yapma hakkını açıkça saklı tutar.


4. Bu web sitesinde veri toplama

Çerezler

İnternet sayfalarında kısmen çerezler kullanılır. Çerezler bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermez. Çerezler teklifimizi daha kullanıcı dostu, daha etkili ve daha güvenli hale getirir. Çerezler, bilgisayarınızda depolanan ve tarayıcınız tarafından kaydedilen küçük metin dosyalarıdır.

Kullandığımız çerezlerin çoğu “oturum çerezleri” dir. Ziyaretinizin sonunda otomatik olarak silinirler. Diğer çerezler siz silene kadar son cihazınızda saklanır. Bu çerezler, bir sonraki ziyaretinizde tarayıcınızı tanımamızı sağlar.

Tarayıcınızı, çerezlerin ayarlanması hakkında bilgilendirilecek ve yalnızca tek tek durumlarda çerezlere izin verecek şekilde ayarlayabilir, belirli durumlarda veya genel olarak çerezlerin kabul edilmesini hariç tutabilir ve tarayıcıyı kapatırken çerezlerin otomatik olarak silinmesini etkinleştirebilirsiniz. Çerezleri devre dışı bırakırsanız, bu web sitesinin işlevselliği sınırlı olabilir.

Elektronik iletişim süreci veya talep ettiğiniz belirli işlevlerin sağlanması için gerekli olan çerezler (örneğin, alışveriş sepeti işlevi), Sanat esasına göre saklanır. 6 Para. 1 satir f DSGVO. Web sitesi operatörü, hizmetlerinin teknik olarak hatasız ve optimize edilmiş temini için çerezlerin depolanmasına meşru bir ilgi duymaktadır. Karşılık gelen bir rızanın istenmesi halinde (örn. Çerezlerin depolanmasına rıza), işlem sadece madde esasına göre yapılır, 6 para. 1satir bir DSGVO. Istek herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Diğer çerezler (örneğin, sörf davranışınızı analiz etmek için çerezler) saklandığı sürece, bunlar bu veri koruma beyanında ayrı ayrı ele alınır.

Borlabs Cookie ile Çerez Onayı

Web sitemiz, tarayıcınızda belirli çerezlerin saklanmasına ilişkin onayınızı almak ve bu onayları veri koruma düzenlemelerine uygun olarak belgelemek için Borlabs Cookie İçerik Teknolojisini kullanır. Bu teknolojinin sağlayıcısı Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg, Almanya (bundan sonra Borlabs olarak anılacaktır).

Web sitemize girdiğinizde, tarayıcınızda verdiğiniz onayları veya bu onayların iptalini saklayan bir Borlabs çerezi saklanır. Bu veriler Borlabs çerez sağlayıcısına aktarılmaz.

Toplanan veriler, sizden silmemizi talep edene kadar veya siz Borlabs çerezini silene kadar veya verilerin saklanma amacı artık geçerli olana kadar saklanır. Zorunlu yasal saklama süreleri bundan etkilenmez. Borlabs çerezinin veri işlemesine ilişkin ayrıntılar https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/ adresinde bulunabilir.

Borlabs çerez içerik teknolojisi, çerezlerin kullanımı için yasal olarak gerekli izni almak için kullanılır. Bunun yasal dayanağı Madde. 6 para. 1 satir 1. cümle c DSGVO.

Bu web sitesi için mevcut çerez ayarlarınıza aşağıdaki bağlantıdan erişebilir ve ayarlayabilirsiniz:

Cookie settings

 

Sunucu Dosyaları

Sayfaların sağlayıcısı, tarayıcınızın otomatik olarak bize ilettiği sunucu günlük dosyalarında otomatik olarak bilgi toplar ve saklar. Bunlar:

 • İstekte bulunan bilgisayarın IP adresi
 • Erişim tarihi ve saati
 • Alınan verilerin adı ve URL’si
 • Aktarılan veri hacmi
 • Geri alma işleminin başarılı olup olmadığını gösteren mesaj
 • Kullanılan tarayıcı ve işletim sisteminin kimlik verileri
 • Erişim yapılan web sitesi
 • Ziyaretçinin sağlayıcısının adı

Bu veriler diğer veri kaynaklarıyla birleştirilmez.

Bu veriler, madde esasına göre kaydedilir. 6 para. 1 satir. f DSGVO. Web sitesi operatörü, web sitesinin teknik olarak hatasız sunumu ve optimizasyonu ile meşru bir ilgiye sahiptir, bu amaçla sunucu günlük dosyaları kaydedilmelidir.

İletişim Formu

Sorularınızı iletişim formu aracılığıyla bize gönderirseniz, orada sağladığınız iletişim verileri de dahil olmak üzere sorgulama formundaki bilgileriniz, soruşturmayı işleme koymak ve takip soruları durumunda tarafımızdan saklanacaktır. İzniniz olmadan bu verileri aktarmayacağız.

Bu verilerin işlenmesi madde. 6 para. 1 sat. b DSGVO, talebiniz bir sözleşmenin yerine getirilmesi ile bağlantılı olduğu veya sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için gerekli olduğu sürece gecerlidir. Diğer tüm durumlarda, işleme, bize yöneltilen soruların etkin bir şekilde degerlendirilmesine (Madde 6 para. 1 sat. f DSGVO) veya rızanıza (Madde 6 para. 1 sat. bir DSGVO) meşru menfaatimize dayanır. ) istendiği takdirde isleme alinmasina dikkat edilir.

İletişim formuna girdiğiniz veriler, sizden silmemizi talep edene ya da saklamak için onayınızı veya saklanma amacını iptal edene kadar (örneğin, talebiniz işlendikten sonra) bizimle kalır. Zorunlu yasal hükümler özellikle saklama süreleri etkilenmez.

E-posta, Telefon veya Faks Yoluyla Talep Etme

Bize e-posta, telefon veya faks yoluyla ulaşırsanız, tüm kişisel verileri (ad, talep) içeren sorgunuz, talebinizi işleme koymak amacıyla tarafımızdan saklanır ve işlenir. İzniniz olmadan bu verileri aktarmayacağız.

Bu verilerin işlenmesi mad. 6 para. 1 sat. b DSGVO, talebiniz bir sözleşmenin yerine getirilmesi ile bağlantılı olduğu veya sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için gerekli olduğu sürece. Diğer tüm durumlarda, işleme sizin izninize (Madde 6 para. 1 sat. a DSGVO) ve / veya meşru menfaatlerimize (Madde 6 para. 1 sat. f DSGVO) bize yöneltilen taleplerin etkin bir şekilde işlenmesine dayanmaktadır.

Bize iletişim istekleri yoluyla gönderdiğiniz veriler, sizden silmemizin, depolama izninizi iptal etmemizin istenmesi veya verilerin saklanma amacını ortadan kaldırıncaya kadar bizimle kalmaya devam edecektir (örneğin, talebiniz işlendikten sonra). Zorunlu yasal hükümler – özellikle yasal saklama süreleri – etkilenmez.

Verilerin İşlenmesi (Müşteri ve Sözleşme Verileri)

Kişisel verileri yalnızca hukuki ilişkinin (envanter verileri) oluşturulması, içeriği veya değiştirilmesi için gerekli olduğu ölçüde toplar, işler ve kullanırız. Bu kural esasına göre yapılır. (6 para. 1 sat. b DSGVO) Bir sözleşmenin veya sözleşme öncesi önlemlerin yerine getirilmesi için verilerin işlenmesine izin verilir DSGVO. Bu web sitesinin kullanımı ile ilgili kişisel verileri (kullanım verileri) yalnızca kullanıcının hizmetin kullanımı için etkinleştirmesi veya ücretlendirmesi için gerekli olduğu ölçüde toplarız, işler ve kullanırız.

Toplanan müşteri verileri, sipariş tamamlandıktan veya iş ilişkisinin sona ermesinden sonra silinecektir. Yasal saklama süreleri bundan etkilenmez.

Online Mağaza için Sözleşme İmzalandıktan Sonra Veri İletimi

Kişisel verileri yalnızca sözleşmenin yürütülmesi için gerekliyse, örneğin malların teslimi ile görevlendirilen şirketlere veya ödemelerin işlenmesi ile görevlendirilen kredi kurumuna gerekliyse üçüncü taraflara aktarırız. Verilerin başka bir iletimi yalnızca iletimi açıkça kabul ettiyseniz gerçekleşmez. Örneğin reklam amaçlı olmak üzere, verileriniz açık onayınız olmadan üçüncü taraflara aktarılmaz.

Veri işlemenin temeli mad. 6 para. 1 sat. b DSGVO bir sözleşmenin veya sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için verilerin işlenmesine izin verir.

Kişisel Verilerin Vullanımı ve İfşa Edilmesi

Kişisel verilerinizin her türlü kullanımı, yalnızca belirtilen amaçlar ve bu amaçlara ulaşmak için gereken ölçüde kullanılır. Verileriniz üçüncü taraflara aktarılmaz. Kişisel veriler, yalnızca zorunlu ulusal yasal hükümler kapsamında veya ağ altyapımıza yapılan saldırılarda yasal veya cezai soruşturma için aktarım gerekliyse devlet kurumlarına ve yetkililere aktarılacaktır. Veriler başka amaçlarla aktarılmaz.


5. Analiz Araçları ve Reklamcılık

Google Analytics

Bu web sitesi, Google Analytics web analiz hizmeti işlevlerini kullanır. Sağlayıcı Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda’dır.

Google Analytics “çerezler” kullanır. Bunlar, bilgisayarınızda depolanan ve web sitesini kullanımınızın analizini sağlayan metin dosyalarıdır. Çerez tarafından bu web sitesini kullanımınızla ilgili oluşturulan bilgiler genellikle ABD’deki bir Google sunucusuna aktarılır ve orada saklanır.

Google Analytics çerezlerinin depolanması ve bu analiz aracının kullanımı kural esasına dayanmaktadır. 6 para. 1 sat. f DSGVO. Web sitesi operatörü, hem web sitesini hem de reklamını optimize etmek için kullanıcı davranışının analizine meşru bir ilgi duymaktadır. Karşılık gelen bir rızanın istenmesi halinde (örn. Çerezlerin depolanmasına rıza), işlem sadece yasa esasına göre yapılır. 6 Para. 1 sat. bir DSGVO; rıza herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

IP Anonimleştirme

Bu web sitesinde IP anonimleştirme işlevini etkinleştirdik. Sonuç olarak, IP adresiniz Google tarafından ABD’ye gönderilmeden önce Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasının diğer akit hallerinde kısaltılır. Sadece istisnai durumlarda tam IP adresi ABD’deki bir Google sunucusuna aktarılacak ve orada kısaltılacaktır. Google, bu web sitesinin operatörü adına, web sitesi kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi etkinlikleri hakkında raporlar derlemek ve web sitesi operatörüne web sitesi ve İnternet kullanımı ile ilgili daha fazla hizmet sunmak için bu bilgileri kullanacaktır. Tarayıcınız tarafından Google Analytics kapsamında iletilen IP adresi diğer Google verileriyle birleştirilmez.

Tarayıcı Eklentisi

Tarayıcınızda uygun ayarları seçerek çerez kullanımını reddedebilirsiniz, ancak bunu yaparsanız bu web sitesinin tüm işlevlerini kullanamayabileceğinizi lütfen unutmayın. Çerez tarafından oluşturulan ve web sitesini (IP adresiniz dahil) Google’a kullanımınızla ilgili verilerin toplanmasını ve aşağıdaki bağlantıda bulunan tarayıcı eklentisini indirip yükleyerek bu verilerin Google tarafından işlenmesini de önleyebilirsiniz.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Veri Toplama Karşıtlığı

Aşağıdaki bağlantıyı tıklayarak verilerinizin Google Analytics tarafından toplanmasını önleyebilirsiniz.

Cookie settings

 

Google Analytics’in kullanıcı verilerini nasıl ele aldığı hakkında daha fazla bilgi Google gizlilik politikasında bulunabilir:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Sipariş Düzenleme

Google Analytics ile sipariş işleme için Google ile bir sözleşme imzaladık ve Google Analytics’i kullanırken Alman veri koruma yetkililerinin katı gereksinimlerini tam olarak yerine getirdik.

Google Analytics’teki Demografik Özellikler

Bu web sitesi Google Analytics’in “demografik özellikleri” işlevini kullanmaktadır. Bu, site ziyaretçilerinin yaşı, cinsiyeti ve ilgi alanları hakkında bilgi içeren raporlar oluşturmamızı sağlar. Bu veriler, Google’ın ilgi alanına dayalı reklamcılığının yanı sıra üçüncü tarafların ziyaretçi verilerinden elde edilir. Bu veriler belirli bir kişiye atanamaz. Bu özelliği istediğiniz zaman Google Hesabınızdaki reklam ayarlarında devre dışı bırakabilir veya Google Analytics’in “Veri toplamayı devre dışı bırakma” bölümünde açıklandığı gibi bilgilerinizi toplamasını yasaklayabilirsiniz.

Depolama Süresi

Google tarafından saklanan çerezlere, kullanıcı kimliklerine (ör. Kullanıcı Kimliği) veya reklam kimliklerine (ör. DoubleClick çerezleri, Android reklam kimliği) bağlı kullanıcı ve etkinlik düzeyindeki veriler 14 ay sonra anonimleştirilir veya silinir. Ayrıntılar için lütfen aşağıdaki bağlantıya bakın:
https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google Analytics Yeniden Pazarlama

Bu web sitesi, Google AdWords ve Google DoubleClick’in cihazlar arası işlevleri ile birlikte Google Analytics Yeniden Pazarlama işlevlerini kullanmaktadır. Sağlayıcı Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda’dır.

Bu özellik, Google Analytics Yeniden Pazarlama ile oluşturulan reklamcılık hedef gruplarını Google AdWords ve Google DoubleClick’in cihazlar arası özelliklerine bağlamanızı sağlar. Bu şekilde, önceki kullanımınıza ve sörf davranışınıza bağlı olarak bir cihazda (ör. Cep telefonu) sizin için özelleştirilen ilgi alanına dayalı, kişiselleştirilmiş reklam mesajları da başka bir cihazınızda (ör. Tablet veya PC) görüntülenebilir.

İzin verdiyseniz, Google bu amaçla web ve uygulama tarama geçmişinizi Google hesabınıza bağlar. Bu şekilde, aynı kişiselleştirilmiş reklam mesajları Google hesabınızla oturum açtığınız herhangi bir cihazda yayınlanabilir.

Bu özelliği desteklemek için Google Analytics, cihazlar arası reklamcılık için kitleler tanımlamak ve oluşturmak üzere geçici olarak Google Analytics verilerimize bağlı Google kimlik doğrulamalı kullanıcı kimliklerini toplar.

Kişiselleştirilmiş reklamları devre dışı bırakarak, cihazlar arası yeniden pazarlamaya / hedeflemeye kalıcı olarak itiraz edebilirsiniz; Bu bağlantıyı takip et:
https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Google Hesabınızda toplanan verilerin özeti, yalnızca Google’a verebileceğiniz onayınıza dayanmaktadır (Madde 6 para 1 satir bir DSGVO). Google Hesabınızla birleştirilmeyen veri toplama işlemleri için (örneğin, bir Google Hesabınız yoksa veya birleştirmeye itiraz ettiğiniz için), veri toplama işlemi DPA’nın 6. maddesi, paragraf 1, f harfine dayanmaktadır. Meşru ilgi, web sitesi operatörünün reklam amaçlı olarak web sitesi ziyaretçilerinin anonimleştirilmiş analizine ilgi duymasıdır.

Daha fazla bilgi ve gizlilik politikası Google’ın gizlilik politikasında:
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de

Google AdWords ve Google Dönüşüm İzleme

Bu web sitesi Google AdWords kullanıyor. AdWords, Google Ireland’ın çevrimiçi reklamcılık programıdır. Limitet (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda.

Google AdWords bağlamında dönüşüm izleme olarak adlandırıyoruz. Google tarafından yerleştirilen bir reklamı tıkladığınızda, dönüşüm izleme için bir çerez ayarlanır. Çerezler, internet tarayıcısının kullanıcının bilgisayarına yerleştirdiği küçük metin dosyalarıdır. Bu çerezlerin süresi 30 gün sonra dolar ve kullanıcıları kişisel olarak tanımlamak için kullanılmaz. Kullanıcı bu web sitesinin belirli sayfalarını ziyaret ederse ve çerezin süresi dolmamışsa, Google ve kullanıcının reklamı tıkladığını ve o sayfaya yönlendirildiğini anlayabiliriz.

Her Google AdWords müşterisine farklı bir çerez verilir. Çerezler, AdWords müşterilerinin web sitelerinde izlenemez. Dönüşüm çerezi kullanılarak toplanan bilgiler, dönüşüm izlemeyi seçen AdWords müşterileri için dönüşüm istatistiklerini derlemek için kullanılır. Müşterilere, reklamlarını tıklayan ve dönüşüm izleme etiketli bir sayfaya yönlendirilen toplam kullanıcı sayısı bildirilir. Ancak, kullanıcıları kişisel olarak tanımlamak için kullanılabilecek herhangi bir bilgi almazlar. İzlemeye katılmak istemiyorsanız, web tarayıcınızda Google Tercihleri izleme çerezini Kullanıcı Tercihleri altında biraz devre dışı bırakarak bu kullanımdan çıkabilirsiniz. Daha sonra dönüşüm izleme istatistiklerine dahil edilmezsiniz.

“Dönüşüm çerezleri” nin depolanması ve bu izleme aracının kullanımı Art. 6 para. 1 sat. f DSGVO. Web sitesi operatörü, hem web sitesini hem de reklamını optimize etmek için kullanıcı davranışının analizine meşru bir ilgi duymaktadır. Karşılık gelen bir rızanın istenmesi halinde (örn. Çerezlerin depolanmasına rıza), işlem sadece yasa esasına göre yapılır. 6 Para. 1 sat. bir DSGVO; rıza herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Google AdWords ve Google dönüşüm izleme hakkında daha fazla bilgiyi Google Gizlilik Politikası’nda bulabilirsiniz:
https://policies.google.com/privacy?hl=de

Tarayıcınızı, çerezlerin ayarlanması hakkında bilgilendirilecek ve yalnızca tek tek durumlarda çerezlere izin verecek şekilde ayarlayabilir, belirli durumlarda veya genel olarak çerezlerin kabul edilmesini hariç tutabilir ve tarayıcıyı kapatırken çerezlerin otomatik olarak silinmesini etkinleştirebilirsiniz. Çerezleri devre dışı bırakırsanız, bu web sitesinin işlevselliği sınırlı olabilir.

Matomo

Bu web sitesi, açık kaynaklı web analitiği hizmeti Matomo’yu kullanır. Matomo’nun yardımıyla, web sitemizin web sitesi ziyaretçileri tarafından kullanımına ilişkin verileri toplayıp analiz edebiliyoruz. Bu, diğer şeylerin yanı sıra, hangi sayfa görüntülemelerinin ne zaman yapıldığını ve hangi bölgeden geldiklerini öğrenmemizi sağlar. Ayrıca çeşitli günlük dosyaları (ör. IP adresi, yönlendiren, kullanılan tarayıcılar ve işletim sistemleri) toplarız ve web sitemizin ziyaretçilerinin belirli eylemleri (ör. tıklamalar, satın almalar vb.) gerçekleştirip gerçekleştirmediğini ölçebiliriz.

Bu analiz aracının kullanımı Art’a dayanmaktadır. 6 paragraf 1 litre f DSGVO. Web sitesi operatörünün, hem web sitesini hem de reklamlarını optimize etmek için kullanıcı davranışını analiz etme konusunda meşru bir menfaati vardır. Karşılık gelen bir onay talep edildiği sürece, işleme münhasıran Sanat temelinde gerçekleştirilir. 6 paragraf 1 litre bir DSGVO ve § 25 para. 1 TTDSG, izin, TTDSG tarafından tanımlandığı şekilde çerezlerin saklanmasını veya kullanıcının terminal cihazındaki bilgilere erişimi (örn. cihaz parmak izi alma) içerdiği sürece. Rıza herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

IP Anonimleştirme

Matomo ile analiz için IP anonimleştirme kullanıyoruz. Bu durumda, IP adresiniz analizden önce kısaltılır, böylece artık size açıkça atanamaz.

Hosting

Matomo’yu aşağıdaki üçüncü taraf sağlayıcıda barındırıyoruz:

HostPress GmbH
Bahnhofstraße 34
66571 Eppelborn

Veri İşleme Sözleşmesi (Data Processing Agreement – DPA)

Matomo’nun Bulut Veri İşleme Sözleşmesi (DPA) şu sayfada görüntülenebilir: https://matomo.org/matomo-cloud-dpa/

6. Eklentiler ve Araçlar

Vimeo

Web sitemiz Vimeo video portalından eklentiler kullanmaktadır. Sağlayıcı Vimeo Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, ABD’dir.

Vimeo eklentisi ile donatılmış sitelerimizden birini ziyaret ettiğinizde, Vimeo sunucularına bir bağlantı kurulur. Bu, Vimeo sunucusuna hangi sayfalarımızı ziyaret ettiğinizi bildirir. Vimeo ayrıca IP adresinizi de alır. Bu, oturum açmadıysanız veya Vimeo’da bir hesabınız yoksa da geçerlidir. Vimeo tarafından toplanan bilgiler ABD’deki Vimeo sunucusuna aktarılır. Vimeo hesabınıza giriş yaptığınızda, Vimeo’nun sörf davranışınızı doğrudan kişisel profilinizle ilişkilendirmesine izin vermiş olursunuz. Vimeo hesabınızdan çıkış yaparak bunu önleyebilirsiniz.

Kullanıcı verilerinin işlenmesi hakkında daha fazla bilgi için lütfen Vimeo gizlilik politikasına bakın:
https://vimeo.com/privacy

Gelişmiş Veri Korumalı YouTube

Bu web sitesi YouTube’daki videoları entegre eder. Site Google Ireland Limitet (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda tarafından işletilmektedir.

YouTube’u gelişmiş gizlilik modunda kullanıyoruz. YouTube’a göre bu mod, YouTube’un videoyu izlemeden önce bu siteye gelen ziyaretçiler hakkında herhangi bir bilgi saklamadığı anlamına gelir. Ancak, gelişmiş gizlilik modu, YouTube iş ortaklarıyla bilgi paylaşımını zorunlu kılmaz. Örneğin, bir video izleseniz de izlemeseniz de, YouTube Google DoubleClick ağına bağlanır.

Bu web sitesinde bir YouTube videosu başlatır başlatmaz, YouTube sunucularıyla bir bağlantı kurulur. Bu, YouTube sunucusuna hangi sayfalarımızı ziyaret ettiğinizi bildirir. YouTube hesabınıza giriş yaptıysanız, YouTube’un sörf alışkanlıklarınızı doğrudan kişisel profilinizle ilişkilendirmesine izin vermiş olursunuz. YouTube hesabınızdan çıkış yaparak bunu önleyebilirsiniz.

Ayrıca, YouTube bir video başlattıktan sonra son cihazınızda çeşitli çerezler saklayabilir. Bu çerezler, YouTube’un bu web sitesini ziyaret edenler hakkında bilgi edinmesini sağlar. Bu bilgiler, diğer şeylerin yanı sıra, video istatistikleri toplamak, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve sahtekarlığı önlemek için kullanılır. Çerezler siz silene kadar cihazınızda kalır.

Bir YouTube videosunun başlamasından sonra, üzerinde hiçbir kontrolümüz olmayan daha fazla veri işleme tetiklenebilir.

YouTube, çevrimiçi tekliflerimizin çekici bir sunumu için kullanılır. Bu, yasa anlayışına meşru bir ilgiyi temsil eder. 6 para. 1 sat. f DSGVO. İlgili bir onay istenmişse (örneğin, çerezlerin depolanmasına onay verilmişse), işleme yalnızca kural. 6 para. 1 sat. bir DSGVO; rıza herhangi bir zamanda iptal edilebilir. YouTube’da veri koruma hakkında daha fazla bilgi aşağıdaki gizlilik politikalarında bulunabilir:
https://policies.google.com/privacy?hl=de

Google Web Yazı Tipleri (Local Hosting)

Bu site, yazı tiplerinin tek tip görüntülenmesi için Google tarafından sağlanan sözde Google Yazı Tiplerini kullanır.

Google Yazı Tipleri yerel olarak kurulur. Google sunucularına bağlantı gerçekleşmez. Google Yazı Tipleri hakkında daha fazla bilgi https://developers.google.com/fonts/faq adresinde ve Google’ın gizlilik politikasında bulunabilir: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

Google Haritalar (Onaylı)

Bu site bir API aracılığıyla Google Haritalar harita hizmetini kullanıyor. Sağlayıcı Google Ireland Limitet (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda’dır.

Bu sitenin gizliliğini sağlamak için, bu siteye ilk kez girdiğinizde Google Haritalar devre dışı bırakılır. Google sunucularına doğrudan bağlantı yalnızca Google Haritalar’ı kendiniz etkinleştirdiğinizde kurulur (Madde 6 para 1 sat. bir DSGVO uyarınca onaylı). Bu, siteye ilk girişinizde verilerinizin Google’a aktarılmasını önler.

Etkinleştirdikten sonra Google Haritalar IP adresinizi kaydedecektir. Bu genellikle ABD’deki bir Google sunucusuna aktarılır ve orada saklanır. Google Haritalar etkinleştirildikten sonra bu sitenin sağlayıcısının bu veri aktarımı üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

Kullanıcı verilerinin işlenmesi hakkında daha fazla bilgi Google gizlilik politikasında bulunabilir:
https://policies.google.com/privacy?hl=de

Google reCAPTCHA

Bu web sitesinde “Google reCAPTCHA” (bundan böyle “reCAPTCHA” olarak anılacaktır) kullanıyoruz. Sağlayıcı Google Ireland Limitet (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda’dır.

ReCAPTCHA’nın amacı, bu web sitesindeki veri girişinin (örneğin bir iletişim formunda) bir insan tarafından mı yoksa otomatik bir program tarafından mı yapıldığını kontrol etmektir. Bu amaçla, reCAPTCHA web sitesi ziyaretçisinin davranışını çeşitli özelliklere göre analiz eder. Bu analiz, web sitesi ziyaretçisi web sitesine girer girmez otomatik olarak başlar. Analiz amacıyla, reCAPTCHA çeşitli bilgileri değerlendirir (örneğin IP adresi, web sitesi ziyaretçisi tarafından web sitesinde geçirilen süre veya kullanıcı tarafından yapılan fare hareketleri). Analiz sırasında toplanan veriler Google’a iletilir.

ReCAPTCHA analizleri tamamen arka planda çalışır. Web sitesi ziyaretçilerine bir analizin yapıldığı bildirilmez.

Veri işleme Mad. 6 Para. 1 sat. f DSGVO. Web sitesi operatörü, web tekliflerini kötü niyetli otomatik casusluktan ve SPAM’dan korumak konusunda meşru bir çıkarı vardır.

Google reCAPTCHA hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki bağlantılarda Google Gizlilik Politikası’na ve Google Kullanım Şartları’na bakın:
https://policies.google.com/privacy?hl=de ve
https://policies.google.com/terms?hl=de

 

7. Kendi Hizmetleriniz

Başvuru Sahibinin Verilerinin Işlenmesi

Firmamizda sizlere işe başvurma fırsatı sunuyoruz (örn. E-posta, posta yoluyla veya çevrimiçi başvuru formu aracılığıyla). Aşağıda başvuru sürecinde toplanan kişisel verilerinizin kapsamı, amacı ve kullanımı hakkında sizi bilgilendireceğiz. Verilerinizin toplanması, işlenmesi ve kullanımının yürürlükteki veri koruma yasasına ve diğer tüm yasal hükümlere uygun olmasını ve verilerinizin kesinlikle gizli tutulacağını garanti ederiz.

Veri Toplamanın Kapsamı ve Amacı

Bize bir başvuru gönderirseniz, ilgili kişisel verilerinizi (örn. İletişim ve iletişim verileri, başvuru belgeleri, iş görüşmeleri sırasında alınan notlar vb.) Bir iş ilişkisinin kurulmasına karar vermek için gerekli olduğu ölçüde işleriz. Bunun yasal dayanağı, Alman kanunları (istihdam ilişkisinin başlatılması) uyarınca § 26 BDSG-neu’dur, Md. 6 para. 1 sat. b DSGVO (genel sözleşme başlatma) ve – onayınızı verdiyseniz – Md. 6 para. 1 sat. bir DSGVO. Onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir. Şirketimizde kişisel verileriniz sadece başvurunuzun işleme konulmasına katılan kişilere aktarılacaktır.

Başvuru başarılı olursa, tarafınızdan gönderilen veriler, veri işleme sistemlerimizde § 26 BDSG-neu ve Art. 6 para. 1 sat. b DSGVO İş ilişkisini uygulamak amacıyla kaydedilir.

Veri Saklama Süresi

Size bir iş teklifi yapamıyorsak, bir iş teklifini reddediyor veya başvurunuzu geri çekiyorsanız, bize gönderdiğiniz verileri başvuru prosedürünün bitiminden itibaren 6 aya kadar tutma hakkını saklı tutarız (ret veya geri çekme) (meşru menfaatlerimiz temelinde) (Mad. 6 para. 1 sat. f DSGVO). Veriler daha sonra silinecek ve fiziksel başvuru belgeleri imha edilecektir. Depolama, hukuki bir ihtilaf durumunda özellikle kanıt görevi görür. Verilerin 6 aylık süre dolduktan sonra gerekli olacağı açıksa (örneğin, yaklaşmakta olan veya yasal bir anlaşmazlık nedeniyle), daha fazla depolama alanı artık geçerli olana kadar veriler silinmeyecektir.

Onayınızı verdiyseniz (Madde 6 para 1 sat. bir DSGVO) yasal depolama yükümlülükleri silinmeyi önlüyorsa daha uzun depolama alanı da gerçekleştirilebilir.


8. Diğer Sağlayıcıların Web Sitelerine Bağlantılar

Web sitelerimiz diğer sağlayıcıların web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu veri koruma beyanının sadece Framo Morat GmbH & Co. KG’nin web siteleri için geçerli olduğunu belirtmek isteriz. Diğer sağlayıcıların geçerli veri koruma düzenlemelerine uyup uymadıklarını etkilenmiyor ve kontrol etmiyoruz.


9. Gizlilik Politikasının Dahil Edilmesi, Geçerliliği ve Zamanında YapılmasıAcceptance, validity and modification of data protection conditions

Web sitemizi kullanarak, yukarıda açıklandığı gibi verilerin kullanılmasına izin vermiş olursunuz. Gizlilik politikası şu anda geçerlidir. Web sitemizin daha da geliştirilmesi veya yeni teknolojilerin uygulanması nedeniyle, bu veri koruma beyanında değişiklik yapılması gerekebilir. Veri koruma beyanını zaman zaman geçerli yasal gereklilikleri karşılayacak şekilde uyarlamak veya veri koruma beyanında hizmetlerimizde değişiklikler uygulamak, örneğin; yeni hizmetler sunarken. Yeni veri koruma beyanı bir sonraki ziyaretiniz için geçerli olacaktır.

Data protection

In regard to the responsible entity

The responsible party for data processing on this website is:

Framo Morat GmbH & Co. KG
Franz-Morat-Straße 6
D-79871 Eisenbach / Hochschwarzwald

Phone: +49 7657 88-0
Fax: +49 7657 88-333
E-Mail: info@framo-morat.com

Managing Director: Gökhan Balkis, Volker Waller
Data protection officer: Uwe Larisch, privacy@franz-morat.com

Framo Morat GmbH & Co. KG  takes the protection of your personal data very seriously. We treat your personal data as confidential and in accordance with the statutory data protection regulations and this privacy policy. If you use this website, various pieces of personal data will be collected. Personal information is any data with which you could be personally identified. This privacy policy explains what information we collect and what we use it for. It also explains how and for what purpose this happens.

1 SSL or TLS encryption
This site uses SSL or TLS encryption for security reasons and for the protection of the transmission of confidential content, such as the inquiries you send to us as the site operator. You can recognize an encrypted connection in your browser’s address line when it changes from “https://” to “https://” and the lock icon is displayed in your browser’s address bar.

If SSL or TLS encryption is activated, the data you transfer to us cannot be read by third parties.

2 Recording and processing of data in connection with access over the Internet
The provider of this website automatically collects and stores information in so-called server log files automatically sent by your browser. These are:

• IP address of the requesting processor
• Date and time of access
• Name and URL of the downloaded file
• Volume of data transmitted
• Indication whether download was successful
• Data identifying the browser software and operating system
• Web site from which our site was accessed
• Name of your Internet service provider

These data will not be combined with data from other sources.

The basis for data processing is Art. 6 (1) (f) DSGVO, which allows the processing of data to fulfill a contract or for measures preliminary to a contract.

3 Cookies
Some of our web pages use cookies. Cookies do not harm your computer and do not contain any viruses. Cookies help make our website more user-friendly, efficient, and secure. Cookies are small text files that are stored on your computer and saved by your browser.

Most of the cookies we use are so-called “session cookies.” They are automatically deleted after your visit. Other cookies remain in your device’s memory until you delete them. These cookies make it possible to recognize your browser when you next visit the site.

You can configure your browser to inform you about the use of cookies so that you can decide on a case-by-case basis whether to accept or reject a cookie. Alternatively, your browser can be configured to automatically accept cookies under certain conditions or to always reject them, or to automatically delete cookies when closing your browser. Disabling cookies may limit the functionality of this website.

Cookies which are necessary to allow electronic communications or to provide certain functions you wish to use (such as the shopping cart) are stored pursuant to Art. 6 (1) (f) DSGVO. The website operator has a legitimate interest in the storage of cookies to ensure an optimized service provided free of technical errors. If other cookies (such as those used to analyze your surfing behavior) are also stored, they will be treated separately in this privacy policy.

4 Analysis tools and Advertising

4.1 Google Analytics
This website uses functions of the web analytics service Google Analytics, provided by Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics uses “cookies.” These are text files that are stored on your computer and enable analysis of your use of the website. The information generated by the cookie about your use of this website is usually transmitted to a Google server in the USA and stored there.

The storage of Google Analytics cookies is made on the basis of Art. 6 (1) (f) DSGVO. The website owner has a legitimate interest in the analysis of user behavior in order to optimize both its website and its advertising.

IP anonymization
We have activated the IP anonymization on this website. This means that your IP address is being truncated within Member States of the European Union or other parties to the Agree-ment on the European Economic Area prior to transmission to the United States. Only in ex-ceptional cases the full IP address is transmitted to a Google server in the USA and shortened there. On behalf of the operator of this website, Google will use this information to evaluate your use of the website, compiling reports on website activity and providing other website and internet related services to the website operator. The IP address transmitted by your browser as part of Google Analytics, will not be merged with other Google data.

Browser plugin
You may refuse the use of cookies by adjusting your browser software; however, we point out that, in this case, you may not be able to use all features of this site to their full extend. You can also prevent the capture of data generated by the cookie and related to your use of the website (incl. Your IP address) to Google and the processing of these data by Google, by downloading and installing the browser plug-in available at the following link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Opposition to data collection
You can prevent the collection of your data by Google Analytics by clicking on the link below. An opt-out cookie will be set, that prevents the recording of your data on subsequent visits to this site:

Disable Google Analytics

More information on using user data to Google Analytics, please see the privacy policy of Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Order processing
We have concluded a contract with Google for commissioned data processing and completely implement the strict requirements of the German data protection authorities in the use of Google Analytics.

4.2 Google Analytics Remarketing

Our websites use the features of Google Analytics Remarketing combined with the cross-device capabilities of Google AdWords and DoubleClick. This service is provided by Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

This feature makes it possible to link target audiences for promotional marketing created with Google Analytics Remarketing to the cross-device capabilities of Google AdWords and Google DoubleClick. This allows advertising to be displayed according to your personal inter-ests, based on your previous usage and surfing behavior on one device (e.g. your mobile phone), also on other devices (such as a tablet or computer).

Once you have given your consent, Google will associate your web and app browsing history with your Google Account for this purpose. That way, any device that signs in to your Google Account can use the same personalized promotional messaging.

To support this feature, Google Analytics collects Google-authenticated IDs of users that are temporarily linked to our Google Analytics data to define and create audiences for cross-device ad promotion.

You can permanently opt out of cross-device remarketing/targeting by turning off personal-ized advertising in your Google Account; follow this link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

The aggregation of the data collected in your Google Account data is based solely on your consent, which you may give or withdraw from Google per Art. 6 (1) (a) DSGVO. For data collection operations not merged into your Google Account (for example, because you do not have a Google Account or have objected to the merge), the collection of data is based on Art. 6 (1) (f) DSGVO. The website operator has a legitimate interest in analyzing anonymous user behavior for promotional purposes.

For more information and the Google Privacy Policy, go to: https://www.google.com/policies/technologies/ads/

4.3 Google AdWords and Google Conversion-Tracking
This website uses the online advertising program “Google AdWords”, and, as part of Google AdWords, conversion tracking provided by Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Moun-tain View, CA 94043, USA (“Google”).

The cookie for conversion tracking is set if a user clicks on an Adwords ad placed by Google. Cookies are small text files, which are stored on your computer system. These cookies lose their validity after 30 days as a rule and are not used for personal identification. If the user visits particular pages on this website and the cookie has not yet expired, we and Google can tell that the user has clicked on the ad and was directed to this page.

Every Google AdWords customer is given a different cookie. Cookies can therefore not be tracked through the websites of AdWords customers. The information collected with the aid of conversion cookies is used to create conversion statistics for AdWords customers who have opted for conversion tracking. The customers find out the total number of users who have clicked on their ad and were directed to a page with a conversion tracking tag. They do not receive any information, however, from which users can be personally identified. If you do not want to participate in tracking, you can block this usage by disabling the Google conver-sion tracking cookie on your Internet browser under user settings. In this case you will not be included in the conversion tracking statistics.

The storage of “Conversion-Cookies” is based on Art. 6 (1) (f) DSGVO. The website operator has a legitimate interest in analyzing user behavior in order to optimize both its website and its advertising.

You will find further information about Google AdWords and Google Conversion-Tracking in the Google data protection provisions under the following web address: https://www.google.de/policies/privacy/

You can configure your browser to inform you about the use of cookies so that you can decide on a case-by-case basis whether to accept or reject a cookie. Alternatively, your browser can be configured to automatically accept cookies under certain conditions or to always reject them, or to automatically delete cookies when closing your browser. Disabling cookies may limit the functionality of this website.

5 Plugins and Tools

5.1 Vimeo
Our website uses features provided by the Vimeo video portal. This service is provided by Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

If you visit one of our pages featuring a Vimeo plugin, a connection to the Vimeo servers is established. Here the Vimeo server is informed about which of our pages you have visited. In addition, Vimeo will receive your IP address. This also applies if you are not logged in to Vimeo when you visit our website or do not have a Vimeo account. The information is trans-mitted to a Vimeo server in the US, where it is stored. If you are logged in to your Vimeo ac-count, Vimeo allows you to associate your browsing behavior directly with your personal pro-file. You can prevent this by logging out of your Vimeo account.

For more information on how to handle user data, please refer to the Vimeo Privacy Policy at https://vimeo.com/privacy

5.2 YouTube
Our website uses plugins from YouTube, which is operated by Google. The operator of the pages is YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

If you visit one of our pages featuring a YouTube plugin, a connection to the YouTube servers is established. Here the YouTube server is informed about which of our pages you have visited.

If you’re logged in to your YouTube account, YouTube allows you to associate your browsing behavior directly with your personal profile. You can prevent this by logging out of your YouTube account.

YouTube is used to help make our website appealing. This constitutes a justified interest pursuant to Art. 6 (1) (f) DSGVO.

Further information about handling user data, can be found in the data protection declaration of YouTube under https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

5.3 Google Maps
This site uses an API to map service Google Maps. Provider Google Inc. 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

To use the features of Google Maps, it is necessary to save your IP address. This information is usually transmitted to a Google server in the USA and stored there. The provider of this site has no influence on the transfer of this data.

Google Maps is used to help make our website appealing and to support an easy findability of the places we have indicated on the website. This constitutes a justified interest pursuant to Art. 6 (1) (f) DSGVO.

For more information on dealing with user data in the privacy policy of Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

5.4 Google Web Fonts
This site uses so-called web fonts, provided by Google, for the uniform representation of fonts. When you open a page, your browser loads the required web fonts into your browser cache to display texts and fonts correctly.

To do this, the browser you use must connect to Google’s servers. As a result, Google learns that our website has been accessed via your IP address. The use of Google Web Fonts is in the interest of a consistent and attractive presentation of our online services. This constitutes a legitimate interest within the meaning of Art. 6 (1) (f) DSGVO.

If your browser does not support web fonts, a default font will be used by your computer.

For more information about Google Web Fonts, see https://developers.google.com/fonts/faq and the privacy policy of Google: https://www.google.com/policies/privacy/

6 Contact form
Should you send us questions via the contact form, we will collect the data entered on the form, including the contact details you provide, to answer your question and any follow-up questions. We do not share this information without your permission.

We will therefore process any data you enter onto the contact form only with your consent per Art. 6 (1) (a) DSGVO. You may revoke your consent at any time. An informal email making this request is sufficient. The data processed before we receive your request may still be legally processed.

We will retain the data you provide on the contact form until you request its deletion, revoke your consent for its storage, or the purpose for its storage no longer pertains (e.g. after fulfilling your request). Any mandatory statutory provisions, especially those regarding mandatory data retention periods, remain unaffected by this provision.

7 Registration on this website
You can register on our website in order to access additional functions offered here. The input data will only be used for the purpose of using the respective site or service for which you have registered. The mandatory information requested during registration must be provided in full. Otherwise, we will reject your registration.

To inform you about important changes such as those within the scope of our site or technical changes, we will use the email address specified during registration.

We will process the data provided during registration only based on your consent per Art. 6 (1) (a) DSGVO. You may revoke your consent at any time with future effect. An informal email making this request is sufficient. The data processed before we receive your request may still be legally processed.

We will continue to store the data collected during registration for as long as you remain regis-tered on our website. Statutory retention periods remain unaffected.

8 Processing of data (customer and contract data)
We collect, process, and use personal data only insofar as it is necessary to establish, or modify legal relationships with us (master data). This is done based on Art. 6 (1) (b) DSGVO, which allows the processing of data to fulfill a contract or for measures preliminary to a contract. We collect, process and use your personal data when accessing our website (usage data) only to the extent required to enable you to access our service or to bill you for the same.

Collected customer data shall be deleted after completion of the order or termination of the business relationship. Legal retention periods remain unaffected.

9 Data transferred at the conclusion of a contract for the online shop
We transmit personally identifiable data to third parties only to the extent required to fulfill the terms of your contract with us, for example, to banks entrusted to process your payments. Your data will not be transmitted for any other purpose unless you have given your express permission to do so. Your data will not be disclosed to third parties for advertising purposes without your express consent. The basis for data processing is Art. 6 (1) (b) DSGVO, which allows the processing of data to fulfill a contract or for measures preliminary to a contract.

10 Use and transfer of personal data
All use of your personal data is confined to the purposes stated above, and is only undertaken to the extent necessary for these purposes. Your data is not disclosed to third parties. Personal data will not be transferred to government bodies or public authorities except in order to comply with mandatory national legislation or if the transfer of such data should be necessary in order to take legal action in cases of fraudulent access to our network infrastructure. Personal data will not be transferred for any other purpose.

11 Links to websites operated by other providers
Our web pages may contain links to other providers’ webpages. We would like to point out that this statement of data protection conditions applies exclusively to the webpages managed by  Framo Morat GmbH & Co. KG.  We have no way of influencing the practices of other providers with respect to data protection, nor do we carry out any checks to ensure that they conform with the relevant legislation.

12 Rights of the user: information, correction and deletion
As permitted by law, you have the right to be provided at any time with information free of charge about any of your personal data that is stored as well as its origin, the recipient and the purpose for which it has been processed. You also have the right to have this data corrected, blocked or deleted if your request does not conflict with a legal duty to retain data (eg data retention). You can contact us at any time using the address given in our legal notice if you have further questions on the topic of personal data.

If you wish to receive information about your personal data saved with us, if you desire corrections or deletions or if you have further questions about the use of your personal data that you provided us with, please contact: privacy@franz-morat.com

13 Acceptance, validity and modification of data protection conditions
By using our Website, you implicitly agree to accept the use of your personal data as specified above. This present statement of data protection is currently valid. As our website evolves and new technologies come into use, it may become necessary to amend the statement of data protection conditions. We reserve the right to change the data protection policy from time to time to always comply with the current legal requirements or to implement changes, for example when introducing new services. Whenever you re-visit our websites, the latest version of the data protection policy will apply.